Report
 • 43 members
 • Gareen kun ummata oromoo bakka adda addaa jiran walitti fiduuf kan hojjatameedha.
 • Yaa waaqayyoo gooftaa
  hundumaa dandeessuu
  Kadhata ilmaan kee
  daftee kan dhageessuu
  Uumama gararraa
  ...
  See More
  samiirra kan teessu

  #Bilisummaan kan Oromoo haa ta'u
  - - 1 0 0
More Stories